Χρόνοι – Χρονικές βαθμίδες – Ποιόν ενέργειας (Διαδραστικός πίνακας)

Χρόνοι – Χρονικές βαθμίδες – Ποιόν ενέργειας (Διαδραστικός πίνακας)

Η σωστή εκμάθηση των χρόνων του ρήματος είναι πολύ σημαντική όχι μόνο για να κατακτήσουν τα παιδιά τους επιδιωκόμενους στόχους της γραμματικής αλλά πολύ περισσότερο:

  • για να τοποθετήσουν τον εαυτό τους στον χρόνο
  • να κατανοήσουν έννοιες όπως το “πριν” και το “μετά”
  • να εξελίξουν τις ικανότητές τους στην παραγωγή γραπτού λόγου.

Θα χρειαστείτε:

  • έγχρωμο εκτυπωτή
  • πλαστικοποιητή
  • αυτοκόλλητες ταινίες velcro
  • ψαλίδι.

Οι_Χρόνοι_Του_Ρήματος