Χρονικές βαθμίδες & ποιόν ενέργειας

Χρονικές βαθμίδες & ποιόν ενέργειας

Χρησιμοποιήστε αυτή την εκπαιδευτική κάρτα σε όλες τις τάξεις του δημοτικού και αφήστε την στον τοίχο του παιδικού δωματίου για όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο. Η εκμάθηση των χρόνων είναι πολύ σημαντική διότι συνδέεται με πολλές ασκήσεις γραμματικής των σχολικών βιβλίων και βοηθούν τα παιδιά στην πιο άρτια παραγωγή γραπτού λόγου. Τέλος, για εσάς που δεν έχετε ακόμη επαφή με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι χρόνοι συνεχίζουν να αποτελούν υποενότητες της γραμματικής και σε όλες τις τάξεις του γυμνασίου και αποτελούν ένα από τα συνήθη εξεταζόμενα θέματα.

Πινακάκι_χρόνων