Υποκείμενο – Ρήμα – Αντικείμενο

Υποκείμενο – Ρήμα – Αντικείμενο

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή την εκπαιδευτική κάρτα και να βοηθήσετε τα παιδιά να κάνουν τα πρώτα βήματά τους στο συντακτικό, θα πρέπει πρώτα να σιγουρευτείτε ότι το παιδί έχει κατανοήσει και έχει διακρίνει μεταξύ τους τα μέρη του λόγου. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να μπορεί να διακρίνει σε απλές προτάσεις το ρήμα, το ουσιαστικό και το επίθετο.

Έπειτα, το παιδί είναι έτοιμο να κάνει τα πρώτα βήματα στο συντακτικό.

Προσοχή όμως! Τα βήματα αυτά θα πρέπει να είναι σταθερά και προσαρμοσμένα στο δυναμικό του παιδιού, καθώς είναι αυτό που θα το βοηθήσει να αποκτήσει γερές βάσεις για την παραγωγή άρτιου γραπτού λόγου.

Απλή_πρόταση_ΥΡΑ