Τα μέρη του λόγου

Τα μέρη του λόγου

Το πάντα είναι θέμα οργάνωσης – γενικά – και της σκέψης – ειδικά! Σ’ αυτή την εκπαιδευτική κάρτα θα βρείτε οργανωμένα τα μέρη του λόγου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού μέχρι και το γυμνάσιο και θα βοηθήσει τα παιδιά να ξεκαθαρίσουν στο μυαλό τους σε θέματα γραμματικής και συντακτικού.

Τα_μέρη_του_λόγου