Τα άρθρο

Τα άρθρο

Ομαδοποιήστε χρωματικά ή με άλλους τρόπους τις πληροφορίες που έχουν να μάθουν τα παιδιά και το μάθημα των αρχαίων θα αποκτήσει περισσότερο ενδιαφέρον ακόμη και για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Το άρθρο έχει τυποποιημένη μορφή και η εκμάθησή του είναι απαραίτητη για να κατακτηθούν περαιτέρω στόχοι όπως αυτός της εκμάθησης της κλίσης ουσιαστικών και των επιθέτων. Κάντε την μάθηση παιχνίδι και στο γυμνάσιο!

Το_άρθρο