Σχεδιάγραμμα επιχειρημάτων

Σχεδιάγραμμα επιχειρημάτων

Ο επιχειρηματικός λόγος αποτελεί τον πιο δύσκολο στόχο που πρέπει να επιτύχουν τα παιδιά. Η κυρίαρχη δυσκολία του έγκειται στο γεγονός ότι τα παιδιά δυσκολεύονται να εκφραστούν ακόμη και στον προφορικό λόγο και σε ζητήματα που τους είναι αρκετά οικεία. Πριν προχωρήσουμε λοιπόν στην συστηματική διδασκαλία των επιχειρημάτων ας κάνουμε μερικές συζητήσεις με τα παιδιά σε θέματα που τα ενδιαφέρουν και ας τα ενθαρρύνουμε να εκφράσουν τη γνώμη τους.

Για τα παιδιά που συνεχίζουν να δυσκολεύονται επιλέξτε μερικές εύκολες έννοιες και χρησιμοποιήστε τη μέθοδο του “καταιγισμού ιδεών” (εξηγώ σε άλλο άρθρο) για να ξεκλειδώσετε τη σκέψη τους.

Έπειτα, προχωρήστε στη διδασκαλία των επιχειρημάτων ακολουθώντας μία σειρά από βήματα που θα επιτρέψουν στο παιδί να κατανοήσει τους σχετικούς όρους και να εξοικειωθεί εύκολα και γρήγορα (εξηγώ σε άλλο άρθρο).

Παρακάτω, θα βρείτε προς εκτύπωση ένα απλό σχεδιάγραμμα επιχειρημάτων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα παιδιά των τελευταίων τάξεων του δημοτικού και τα παιδιά του γυμνασίου. Μην ξεχνάτε! Η οργάνωση προηγείται πριν από κάθε πράξη!!

Το συγκεκριμένο υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στη διδασκαλία παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες.

Επιχειρηματικός_λόγος

tip: κάθε φορά που περισσεύει λίγος χρόνος από τις υπόλοιπες υποχρεώσεις του παιδιού βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και προτρέψτε τα να επιχειρηματολογήσουν. Αυτό θα τα φέρει ένα βήμα πιο κοντά στον εαυτό τους και θα οξύνει την κριτική τους ικανότητα.