Ρήμα – ουσιαστικό – επίθετο (καρτέλες)

Ρήμα – ουσιαστικό – επίθετο (καρτέλες)

Κόψτε, πλαστικοποιήστε κι έπειτα αναρτήστε στην τάξη ή στον τοίχο του παιδικού δωματίου αυτές τις καρτέλες υπενθύμισης των μερών του λόγου για να μπορεί το παιδί να ανατρέχει σ’ αυτές μέχρι να κατακτήσει την διάκρισή τους!

Όπως έχω αναφέρει και σε άλλα άρθρα, η διάκριση των μερών του λόγου από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού είναι πολύ σημαντική, διότι βοηθά τα παιδιά να αποκτήσουν τις κατάλληλες βάσεις ώστε να κατανοήσουν περαιτέρω γραμματικούς και συντακτικούς στόχους.

Ρήμα_ουσιαστικό_επίθετο