Προπαίδειες Νο.3

Προπαίδειες Νο.3

Μία εύκολη άσκηση η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλαπλούς τρόπους και για την οποία θα χρειαστείτε μόνο χρωματιστές κόλλες Α4.

Πώς λειτουργεί η άσκηση;

  1. Ομαδοποιήστε τις κάρτες.
  2. Σειροθετήστε τις κάρτες.
  3. Αναποδογυρίστε τις κάρτες και φτιάξτε μία στοίβα. Σηκώστε την πάνω κάρτα και βρείτε το αποτέλεσμα. Όποιος βρει τις πιο πολλές διαλέγει τον επόμενο κανόνα ή έχει κάποιο άλλο πλεονέκτημα που θα διαλέξετε.
  4. Διαλέξτε μία κάρτα και ζωγραφίστε τους παράγοντες και τα γινόμενα με διάφορους τρόπους.

Μην ξεχνάτε πως πριν χρησιμοποιήσετε αυτή την άσκηση-παιχνίδι πρέπει να σιγουρευτείτε ότι το παιδί έχει εξοικειωθεί με τις προπαίδειες σε ικανοποιητικό βαθμό. Αν θέλετε βοήθεια ανατρέξτε στο άρθρο “Προπαίδειες Νο.2”.