Ουσιαστικά – Κατασκευή σε βαζάκι

Ουσιαστικά – Κατασκευή σε βαζάκι

Κόψτε και κολλήστε τις ετικέτες σε ένα βαζάκι κι έπειτα τοποθετήστε μέσα όλα τα καρτελάκια-στόχους σύμφωνα με τις δυνατότητες του παιδιού!

Το να προετοιμάσετε την κατασκευή μαζί μπορεί να ενθαρρύνει ακόμη περισσότερο τη θέληση του παιδιού για μάθηση!

Στο παρόν φύλλο θα δείτε κάποιες ενδεικτικές προτάσεις ασκήσεων.

Ουσιαστικά_κατασκευή_σε_βαζάκι