Οι αρετές της έκθεσης – μπρελόκ

Οι αρετές της έκθεσης – μπρελόκ

Τα παιδιά και πολύ περισσότερο τα παιδιά που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες μπορούν να μεταφέρουν πολύ πιο εύκολα στην πράξη, κανόνες που είναι ξεκάθαροι και έχουν επαναληφθεί αρκετές φορές ώστε να χαραχτούν καλά στη μνήμη!

Τους παραπάνω στόχους επιχειρεί να επιτύχει το παραπάνω μπρελόκ!

Εμπλέξτε τα παιδιά στη διαδικασία ζητώντας τους να κόψουν και να χρωματίσουν το μπρελόκ τους αλλά και να σημειώσουν τσεκ κάθε φορά που έχουν επιτύχει στο να εφαρμόσουν έναν κανόνα.

Οι_αρετές_της_έκθεσης