Οι άλλες εγκλίσεις στην Ενεργητική Φωνή και στην Παθητική Φωνή

Οι άλλες εγκλίσεις στην Ενεργητική Φωνή και στην Παθητική Φωνή

Η πρώτη γνωριμία με τις υπόλοιπες εγκλίσεις εκτός από την Οριστική γίνεται στη Γλώσσα της Γ’ τάξης. Ωστόσο, στην Δ’ τάξη δίνεται περισσότερη βάση και οι μικροί μαθητές θα πρέπει να αποκτήσουν την ανάλογη εξοικείωση με αυτό το γραμματικό φαινόμενο. Αυτές οι εκπαιδευτικές κάρτες μπορούν να αναρτηθούν στον τοίχου του δωματίου του παιδιού γιατί σίγουρα θα χρειαστεί συχνή επανάληψη. Μόλις κατακτηθεί ο στόχος αυτός είμαστε έτοιμοι να προσθέσουμε τον επόμενο εμπλουτισμένο κλιτικό πίνακα με περισσότερους χρόνους και εγκλίσεις! Μην ξεχνάτε όμως. Κάμία εκπαιδευτική κάρτα δεν μπορεί να φανεί χρήσιμη από μόνη αν δεν συνοδεύεται από μπόλικες και διαφορετικές ασκήσεις.

Οι_εγκλίσεις_Ε.Φ

Οι_εγκλίσεις_Π.Φ