Μοτίβα – Αριθμητικές αλυσίδες

Μοτίβα – Αριθμητικές αλυσίδες

Στα θεωρητικά πιο εύκολα κεφάλαια των μαθηματικών που έχουν να κάνουν με την εκμάθηση αριθμών, υπάρχουν και ασκήσεις με αριθμητικές αλυσίδες που δυσκολεύουν πολύ τη σκέψη των παιδιών.

Δώστε στα παιδιά μοτίβα από μικρή ακόμη ηλικία ώστε να εξοικειωθούν σ’ αυτά, κι έπειτα μάθετέ τους να δουλεύουν με αριθμητικές αλυσίδες.

Σε αυτά τα φύλλα εργασίας μπορείτε να επιλέξετε όποιο από τα δύο θέλετε και να το προσαρμόσετε στην ετοιμότητα του κάθε παιδιού!

Μοτίβα_Αριθμητικές_Αλυσίδες