Μετατροπές μονάδων μέτρησης

Μετατροπές μονάδων μέτρησης

Οι μετατροπές στις μονάδες μέτρησης δυσκολεύουν αρκετά τα παιδιά και πολλές φορές η κατανόησή τους και η συγκράτησή τους στη μνήμη διαρκεί όσο διαρκεί και το κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου.

Τα “χεράκια” είναι ένας απλός τρόπος για να ενισχύσετε τη μνήμη των παιδιών και γιατί όχι, να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις μετατροπές στην καθημερινότητά τους!