Κλίση βαρύτονων ρημάτων – Οριστική

Κλίση βαρύτονων ρημάτων – Οριστική

Μία έγχρωμη αφίσα κλίσης των βαρύτονων ρημάτων της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στην οριστική έγκλιση της ενεργητικής και μέσης φωνής!

Βοηθά πολύ τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, η κατάτμηση της λέξης στα συστατικά της, προκειμένου να κατανοήσουν σε βάθος την κλίση των ρημάτων στα αρχαία ελληνικά.

Εκτυπώστε την αφίσα ή απλώς ακολουθήστε την ίδια διαδικασία χρησιμοποιώντας χρωματιστά στυλό ή μαρκαδόρους.

Όσες φορές και αν έχω χρησιμοποιήσει αυτό τον τρόπο δεν έχει αποτύχει ποτέ.

Εφαρμόστε το ίδιο και στα ουσιαστικά ή στα επίθετα της νέας και της αρχαίας ελληνικής γλώσσας για να διευκολύνεται τα παιδιά και να επενδύσετε σε βάθος χρόνου.

Βλέπουμε επιπλέον, για μία ακόμη φορά, πόσο σημαντική είναι η κατάκτηση από μέρους των παιδιών της φωνολογικής ενημερότητας.

https://eduki.com/gr/material/991294/pinakas-klises-barytonon-rematon-tes-oristikes-archaia-ellenike-glossa-gymnasiou