Καρτέλες αναφοράς “παραγωγής γραπτού λόγου” & “οργάνωσης μελέτης”

Καρτέλες αναφοράς “παραγωγής γραπτού λόγου” & “οργάνωσης μελέτης”

Ο αυτοέλεγχος και η αυτοβελτίωση δεν αφορά μόνο τους ενήλικες, αντιθέτως, αξίζει να εξοικειώνονται σ’ αυτά τα παιδιά από μικρή ακόμα ηλικία, με μικρούς και εφικτούς στόχους.

Οι συγκεκριμένες καρτέλες αναφοράς βοηθούν τα παιδιά να οργανώσουν τη σκέψη τους γύρω από αυτά που τους ζητούνται, και να μπορούν έπειτα να αξιολογήσουν την προσπάθειά τους βελτιώνοντας έτσι την αυτοεικόνα τους.

Αξίζει να χαθούν πέντε λεπτά από το μάθημα ή τη μελέτη των παιδιών προκειμένου να διδαχθούν πώς να θέτουν στόχους και πώς έπειτα να αξιολογούν τα ίδια τους εαυτούς τους.

Μην ξεχνάτε ότι τα παιδιά έχουν την τάση να γενικεύουν τις δεξιότητες που διδάσκονται! Κατά τον ίδιο λοιπόν τρόπο θα μάθουν μέσα από την άσκηση αυτή πώς να παρατηρούν τις κινήσεις και πώς να βελτιώνουν ό,τι δεν τα κάνει χαρούμενα.

Κόψτε.

Πλαστικοποιήστε.

Χρησιμοποιήστε όσες φορές το παιδί το έχει ανάγκη.

Καρτέλες_αναφοράς_πολλαπλών_χρήσεων