Ε.Κ.Π. & Μ.Κ.Δ.

Ε.Κ.Π. & Μ.Κ.Δ.

Το Ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο και ο Μέγιστος κοινός διαιρέτης δυσκολεύουν πολύ τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες διότι τα συγχέουν μεταξύ τους και κυρίως διότι απαιτούν σύνθετες γνωστικές διεργασίες. Σε αυτή την εκπαιδευτική κάρτα συνοψίζονται δύο διαφορετικοί τρόποι για το καθένα, ένας σύντομος κι ένας πιο χρονοβόρος. Δεν προκύπτει αυτονόητα ότι τα παιδιά θα διαλέξουν τον σύντομο τρόπο. Όπως και να χει όμως θα πρέπει να έχουν διδαχθεί και τους δύο διότι τα μαθηματικά προϋποθέτουν κριτική και αναλυτική σκέψη και θα πρέπει τα παιδιά να έχουν κατακτήσει τους στόχους που προαπαιτούνται για την μετάβασή τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

E.K.P.-Μ.Κ.Δ