Επιτραπέζιο – Τα μέρη του λόγου (Part 3) – Ουσιαστικό, Επίθετο ή Ρήμα

Επιτραπέζιο – Τα μέρη του λόγου (Part 3) – Ουσιαστικό, Επίθετο ή Ρήμα

Με το επιτραπέζιο αυτό μπορείτε να διαπιστώσετε με τον μαθητή/ μαθήτριά σας αν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι της αντίστοιχης διδακτικής ενότητας.

Θα χρειαστείτε:

  • το ταμπλό πλαστικοποιημένο
  • ένα ζάρι
  • πιόνια

Αποτελεί ακόμη έναν πολύ απλό και εύκολο τρόπο για επανάληψη και επαναξιολόγηση!

Στη σελίδα ακόμη θα βρείτε τα επιτραπέζια: “Ρήμα ή Ουσιαστικό”, “Ουσιαστικό ή Επίθετο”.

Επιτραπέζιο_Ουσιαστικό_Επίθετο_Ρήμα