Επιτραπέζιο προπαίδειας

Επιτραπέζιο προπαίδειας

Η προπαίδεια διδάσκεται πλέον από τα μέσα της Β’ Δημοτικού και η εκμάθησή της, αν και φαντάζει εύκολη, όταν τα παιδιά τη μαθαίνουν αυτοποιημένα, στην πραγματικότητα χρειάζονται αρκετό χρόνο για να την κατανοήσουν και να είναι σε ετοιμότητα να λύσουν ασκήσεις και προβλήματα με αυτή.

Η συγκεκριμένη άσκηση βοηθά τα παιδιά που μαθαίνουν τώρα την προπαίδεια να εξασκηθούν, είτε τα παιδιά που έχουν κατακτήσει ήδη αυτόν το στόχο και επιδιώκουν να απαντούν με ευκολία στα γινόμενα, όταν τους ζητούνται ανακατεμένα.

Το επιτραπέζιο αυτό είναι δοκιμασμένο και οι μικροί μαθητές το αγαπούν!

Καλή διασκέδαση!

Επιτραπέζιο_προπαίδειες