Επιτραπέζιο – Γραμματική αναγνώριση ρημάτων

Επιτραπέζιο – Γραμματική αναγνώριση ρημάτων

Η εκμάθηση των ρημάτων αποτελεί ένα βασικό κομμάτι της γραμματικής για το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, για τον λόγο αυτό προτείνεται να δοθεί από νωρίς έμφαση.

Το συγκεκριμένο επιτραπέζιο προϋποθέτει πως το παιδί γνωρίζει ήδη τους βασικούς γραμματικούς κανόνες που αφορούν στο ρήμα και θα βοηθήσει στην αξιολόγηση των προϋπαρχουσών γνώσεων και στην εξοικείωση με αυτες!

https://eduki.com/gr/material/996523/epitrapezio-grammatike-anagnorise-rematon