Επιρρήματα για εμπλουτισμό προτάσεων

Επιρρήματα για εμπλουτισμό προτάσεων

Αφού έχουμε μάθει να φτιάχνουμε ολοκληρωμένες προτάσεις με Υ-Ρ-Α και να τις εμπλουτίζουμε με επίθετα, σειρά έχουν τα επιρρήματα που θα προσδιορίσουν τον τόπο, τον χρόνο, τον τρόπο, το ποσό ή την αιτία!

Μαθητές vs Γραπτός λόγος: 1 – 0

Επιρρήματα_για_εμπλουτισμό_προτάσεων