Επανάληψη πρόσθεσης

Επανάληψη πρόσθεσης

Απλές πράξεις για επανάληψη και επαναξιολόγηση κατάκτησης στόχων για πρόσθεση μέσα στη δεκάδα και για πρόσθεση με υπέρβαση της δεκάδας.

Επανάληψη_πρόσθεσης