Επίθετα – που προσδιορίζουν ουσιαστικά

Επίθετα – που προσδιορίζουν ουσιαστικά

Η διάκριση των μερών του λόγου αποτελεί έναν στόχο η κατάκτηση του οποίου πρέπει να δρομολογηθεί από τις πρώτες κιόλας τάξεις του δημοτικού.

Ένα παιδί που μπορεί να διακρίνει τα μέρη του λόγου, κατέχει τις κατάλληλες βάσεις για να διδαχθεί απλούς κανόνες γραμματικής και συντακτικού.

Ξεκινήστε από τη διάκριση ρήματος – ουσιαστικού – άρθρου, κι έπειτα ρήματος – ουσιαστικού – άρθρου – επιθέτου.

Η παραπάνω άσκηση εκτός από την κατανόηση των μερών του λόγου μπορεί να αποτελέσει πολύ καλή άσκηση εμπλουτισμού λεξιλογίου και άσκηση εμπλουτισμού της απλής πρότασης στον γραπτό λόγο.

Αρέσει πολύ στα παιδιά! Δώστε τους να χρωματίσουν την εικόνα στο εσωτερικό του σχεδιαγράμματος κι έπειτα περιγράψτε την εικόνα που φτιάξατε.

Εναλλακτικά, πάρτε χρωματιστούς μαρκαδόρους και φτιάξτε ένα χαρούμενο χρωματιστό σχεδιάγραμμα την ώρα του μαθήματος. Στο εσωτερικό σχεδιάστε μία εικόνα ή απλώς γράψτε το ουσιαστικό που θέλετε να προσδιορίσετε!

Επίθετα_που_προσδιορίζουν_ουσιαστικά