Είδη κειμένου

Είδη κειμένου

Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε προσπάθεια για βελτίωση της απόδοσης της παραγωγής γραπτού λόγου από το παιδί, σιγουρευτείτε ότι έχει κατανοήσει και διαχωρίσει τα είδη κειμένων και τη σημασία ύπαρξής τους!

Είδη_κειμένου