Γράψε μια ευχή, να ‘ναι μαγική!

Γράψε μια ευχή, να ‘ναι μαγική!

Γράψε μια ευχή, όποια θες εσύ, μέσα απ’ την καρδιά σου, να’ ναι μαγική!

Ενθαρρύνετε τα παιδιά να σκεφτούν και να γράψουν στο αστέρι τους κάτι που μέσα από την καρδιά τους εύχονται να συμβεί!

Έπειτα πλαστικοποιήστε το αστέρι και ετοιμάστε αυτό το μικρό στολίδι για το δέντρο σας!

https://eduki.com/gr/material/1018030/magike-euche