Αρετές/ Αποτελεσματικότητα κειμένου

Αρετές/ Αποτελεσματικότητα κειμένου

Εκτυπώστε και πλαστικοποιήστε αυτή την αφίσα για να ανατρέχουν τα παιδιά κάθε φορά που πρόκειται να προβούν στην παραγωγή γραπτού λόγου ή να αξιολογήσουν τα ίδια την αποτελεσματικότητα του κειμένου τους (αυτοαξιολόγηση/ αυτοδιόρθωση).

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μαθητές των τελευταίων τάξεων του δημοτικού και με μαθητές γυμνασίου. Για χρήση της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής αφίσας στη διδασκαλία μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες προτείνετε η προσαρμογή της με πιο απλό λεξιλόγιο.

Αποτελεσματικότητα_κειμένου