Αξία θέσης ψηφίου για τη Β’ & τη Γ’ Δημοτικού

Αξία θέσης ψηφίου για τη Β’ & τη Γ’ Δημοτικού

Ένα από τα σημαντικότερα πράγματα στα οποία δίνεται έμφαση στην προσχολική ηλικία και στην αρχή της Α’ τάξης στο δημοτικό, είναι η αισθητοποίηση των αριθμών. Δυστυχώς αυτό, αν και υπάρχουν αναφορές στα σχολικά βιβλία, φθίνει με το πέρασμα των τάξεων ως αυτονόητο. Η συμβουλή μου είναι πως η ίδια ακριβώς έμφαση πρέπει να συνεχίσει να δίνεται στα παιδιά που δυσκολεύονται με τις πράξεις και στα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Η χρήση βοηθητικού υλικού που να αισθητοποιεί τις μονάδες, τις δεκάδες και τις εκατοντάδες, όχι απλώς θα βοηθήσει τη σκέψη τους, αλλά πολύ περισσότερο θα τα βοηθήσει να μεταφέρουν τα μαθηματικά στην καθημερινή πραγματικότητα και να αναπτύσσουν αντίστοιχες στρατηγικές κάθε φορά που δυσκολεύονται.

Ε_Δ_Μ

Αξία_θέσης_ψηφίου_παραδείγματα

Τετράγωνα_αισθητοποίησης

Πράξεις_με_τον_νου