Ακολουθία αριθμών +1

Ακολουθία αριθμών +1

Είναι πολύ σημαντικό ιδίως στα μαθηματικά να τηρήσουμε μία σειρά γνωστικών δεξιοτήτων που πρέπει να κατακτήσει το παιδί πριν το βομβαρδίσουμε με πληροφορίες που δεν έχει την ωριμότητα να διαχειριστεί. Έτσι, η ακολουθία των αριθμών όπως και η αισθητοποίησή τους που έχω αναφέρει σε άλλα άρθρα, πρέπει να θεωρηθούν σημαντικοί πυλώνες για την περαιτέρω διδασκαλία των μαθηματικών.

Συν_1