Σχεδιάγραμμα επιχειρημάτων

Ο επιχειρηματικός λόγος αποτελεί τον πιο δύσκολο στόχο που πρέπει να επιτύχουν τα παιδιά. Η κυρίαρχη δυσκολία του έγκειται στο γεγονός ότι τα παιδιά δυσκολεύονται να εκφραστούν ακόμη και στον προφορικό λόγο και σε ζητήματα...

Διαβάστε περισσότερα >>

Οι 4 πράξεις στα κλάσματα

Μία μικρή επισκόπηση στις 4 πράξεις στα κλάσματα με απλά παραδείγματα από το σχολικό βιβλίο της ΣΤ’, έτσι όπως παρουσιάζονται στα κεφάλαια 23 και 24 της 1ης Ενότητας. Οι_4_πράξεις_στα_κλάσματα

Διαβάστε περισσότερα >>

Χρονικές βαθμίδες & ποιόν ενέργειας

Χρησιμοποιήστε αυτή την εκπαιδευτική κάρτα σε όλες τις τάξεις του δημοτικού και αφήστε την στον τοίχο του παιδικού δωματίου για όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο. Η εκμάθηση των χρόνων είναι πολύ σημαντική διότι συνδέεται με...

Διαβάστε περισσότερα >>

Ε.Κ.Π. & Μ.Κ.Δ.

Το Ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο και ο Μέγιστος κοινός διαιρέτης δυσκολεύουν πολύ τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες διότι τα συγχέουν μεταξύ τους και κυρίως διότι απαιτούν σύνθετες γνωστικές διεργασίες. Σε αυτή την εκπαιδευτική κάρτα συνοψίζονται...

Διαβάστε περισσότερα >>