Πρόσθεση με προσθετέο >5

Τα μικρά στιχάκια αυξάνουν τις πιθανότητες να διατηρηθούν νέες και πιο σύνθετες πληροφορίες στο μυαλό του παιδιού. Εναλλακτικά μπορείτε να ετοιμάσετε μαζί με το παιδί την εκπαιδευτική κάρτα με απλά υλικά. Έπειτα, κρεμάστε τη σε...

Διαβάστε περισσότερα >>