Ε.Κ.Π. & Μ.Κ.Δ.

Το Ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο και ο Μέγιστος κοινός διαιρέτης δυσκολεύουν πολύ τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες διότι τα συγχέουν μεταξύ τους και κυρίως διότι απαιτούν σύνθετες γνωστικές διεργασίες. Σε αυτή την εκπαιδευτική κάρτα συνοψίζονται...

Διαβάστε περισσότερα >>