Καρτέλες αναφοράς “παραγωγής γραπτού λόγου” & “οργάνωσης μελέτης”

Ο αυτοέλεγχος και η αυτοβελτίωση δεν αφορά μόνο τους ενήλικες, αντιθέτως, αξίζει να εξοικειώνονται σ’ αυτά τα παιδιά από μικρή ακόμα ηλικία, με μικρούς και εφικτούς στόχους. Οι συγκεκριμένες καρτέλες αναφοράς βοηθούν τα παιδιά να...

Διαβάστε περισσότερα >>