Πίνακες κλίσης ρήματος – Ε.Φ. – Π.Φ.

Χαρούμενοι πίνακες για κλίση ρημάτων στην Ενεργητική και στην Παθητική φωνή για όλες τις τάξεις του δημοτικού και του γυμνασίου. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τις μικρότερες τάξεις του δημοτικού συμπληρώνοντας απλώς τους χρόνους που...

Διαβάστε περισσότερα >>

Χρονικές βαθμίδες & ποιόν ενέργειας

Χρησιμοποιήστε αυτή την εκπαιδευτική κάρτα σε όλες τις τάξεις του δημοτικού και αφήστε την στον τοίχο του παιδικού δωματίου για όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο. Η εκμάθηση των χρόνων είναι πολύ σημαντική διότι συνδέεται με...

Διαβάστε περισσότερα >>

Οι άλλες εγκλίσεις στην Ενεργητική Φωνή και στην Παθητική Φωνή

Η πρώτη γνωριμία με τις υπόλοιπες εγκλίσεις εκτός από την Οριστική γίνεται στη Γλώσσα της Γ’ τάξης. Ωστόσο, στην Δ’ τάξη δίνεται περισσότερη βάση και οι μικροί μαθητές θα πρέπει να αποκτήσουν την ανάλογη εξοικείωση...

Διαβάστε περισσότερα >>