Χρονικές βαθμίδες & ποιόν ενέργειας

Χρησιμοποιήστε αυτή την εκπαιδευτική κάρτα σε όλες τις τάξεις του δημοτικού και αφήστε την στον τοίχο του παιδικού δωματίου για όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο. Η εκμάθηση των χρόνων είναι πολύ σημαντική διότι συνδέεται με...

Διαβάστε περισσότερα >>

Οι άλλες εγκλίσεις στην Ενεργητική Φωνή και στην Παθητική Φωνή

Η πρώτη γνωριμία με τις υπόλοιπες εγκλίσεις εκτός από την Οριστική γίνεται στη Γλώσσα της Γ’ τάξης. Ωστόσο, στην Δ’ τάξη δίνεται περισσότερη βάση και οι μικροί μαθητές θα πρέπει να αποκτήσουν την ανάλογη εξοικείωση...

Διαβάστε περισσότερα >>