Καρτέλες αναφοράς “παραγωγής γραπτού λόγου” & “οργάνωσης μελέτης”

Ο αυτοέλεγχος και η αυτοβελτίωση δεν αφορά μόνο τους ενήλικες, αντιθέτως, αξίζει να εξοικειώνονται σ’ αυτά τα παιδιά από μικρή ακόμα ηλικία, με μικρούς και εφικτούς στόχους. Οι συγκεκριμένες καρτέλες αναφοράς βοηθούν τα παιδιά να...

Διαβάστε περισσότερα >>

Ανάπτυξη παραγράφου και αυτοβελτίωση

Δώστε στα παιδιά το βήμα να εκφραστούν και να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους! Αυτό δεν θα βελτιώσει μόνο την αυτοεικόνα τους, αλλά και την επικοινωνία τους με τους άλλους! Σε αυτό το φύλλο εργασίας...

Διαβάστε περισσότερα >>