Καρτέλα επιβράβευσης συμπεριφοράς (part 1) – Ταξιδεύω στα μνημεία του κόσμου

Αυτή τη φορά η “καλή” μας συμπεριφορά μας ταξιδεύει στον κόσμο για να ανακαλύψουμε τι κρύβει το μπαουλάκι του κρυμμένου θησαυρού!

Εκτυπώστε, πλαστικοποιήστε και έτοιμο!

Να θυμάστε πως πρέπει να έχουμε συμφωνήσει από πριν με το παιδί τους μικρούς στόχους τους οποίους πρέπει να προσπαθήσει. Εξηγούμε ποιοι είναι αυτοί και γιατί τους χρειάζεται στη μελέτη του και εστιάζουμε εκεί. Το να ζητήσουμε απλώς από το παιδί να έχει καλή συμπεριφορά μπορεί να αυξήσει το άγχος του και να μην ξέρει τι περιμένουμε από αυτό ή τι πρέπει να κάνει. Ακόμη είναι πολύ σημαντικό να του εξηγήσουμε γιατί χρειάζεται να θέτει στόχους και να μην μάθει να δέχεται άβουλα “κανόνες” επειδή κάποιος θέλησε να του τους επιβάλλει.

Έπειτα από κάθε επιτυχημένη προσπάθεια μικρή ή μεγάλη μας περιμένει ένας νέος προορισμός σε κάποιο σημαντικό μνημείο του κόσμου. Έτσι, πετυχαίνουμε και μαθαίνουμε!

Στις εκτυπώσιμες σελίδες θα βρείτε και ένα μικρό παράσημο του “ταξιδευτή” που κατάφερε να φτάσει με επιτυχία στον προορισμό του!