Συμπεριφορά μελέτης – Αυτοαξιολόγηση

Συζητήστε από πριν με το παιδί τι προϋποθέτει μια σωστή μελέτη κι έπειτα επιβραβεύστε την προσπάθειά του με ένα αυτοκόλλητο για κάθε μέρα που θα προσπαθεί να πετύχει τους προσυμφωνημένους μικρούς στόχους.

tip: συμφωνήστε από πριν τι θα κερδίσει όταν θα συμπληρώσει την καρτέλα του για να περιμένει με χαρά και να έχει επιπλέον κίνητρα. Και να θυμάστε! Αν διαλέξετε έναν ενισχυτή που δεν είναι ιδιαίτερα επιθυμητός από το παιδί θα μειωθεί και η θέληση του να προσπαθήσει.