Οργανώνω τη σκέψη και τις απαντήσεις μου!

Ο παρορμητισμός των παιδιών, ιδιαίτερα αυτών που βρίσκονται στις μικρότερες τάξεις, τα ωθεί στο να σκέφτονται και να δρουν με τρόπο που δεν τα εκφράζει και που μελλοντικά προσδίδει άγχος και ανησυχία.

Θυμίστε τους πόσο αποτελεσματικό είναι το να παγώσουν για λίγα δευτερόλεπτα τη σκέψη τους, να πάρουν μερικές βαθιές ανάσες και να ακολουθήσουν μερικά βήματα ώστε να καταλήξουν στη σωστή απάντηση.

Θυμηθείτε ακόμη πως τα παρορμητικά παιδιά γίνονται παρορμητικoί ενήλικες που καμιά φορά τους ξεπερνούν ακόμη και τα ίδια τους τα συναισθήματα.

Πλαστικοποιήστε αυτή την καρτέλα και ζητήστε από το παιδί να τσεκάρει τα αντίστοιχα κουτάκια κάθε φορά που ολοκληρώνει μία άσκηση.

Για έξτρα βοήθεια, σηκώστε το σήμα stop όταν βλέπετε το παιδί να αναστατώνεται ή να το καταβάλλει η βιασύνη.